Z kraju 17 kwietnia 2014

Obligacje od związku?

Polski Związek Koszykówki (PZKosz) to pierwszy związek sportowy w historii, który zdecydował o emisji obligacji. Skąd taki pomysł i na co pójdą pieniądze?

Środki pozyskane w ten sposób przeznaczone zostaną na organizację meczów reprezentacji seniorskich w dużych halach oraz podniesienie standardów transmisji telewizyjnych z tych meczów, na organizację turniejów koszykarskich 3X3 (streetball) – w przyszłości dyscypliny olimpijskiej, w szczególności w celu uatrakcyjnienia oferty promocyjnej dla sponsorów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

– Inwestycja w obligacje Polskiego Związku Koszykówki wzbudziła spore zainteresowanie obligatariuszy – mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.

– Dla PZKosz emisja obligacji to kolejny krok w kierunku poszerzenia kręgu potencjalnych partnerów związku o prywatnych inwestorów. Procedura emisyjna, poprzez konieczność zachowania pełnej transparentności związku co do jego przepływów finansowych, a także ewentualne notowanie wyemitowanych papierów dłużnych na rynku publicznym, na pewno przyczyni się do wzrostu wiarygodności PZKosz nie tylko jako podmiotu zarządzającego popularną dyscypliną sportu ale także rzetelnego partnera biznesowego – tłumaczy Bachański.

– Jesteśmy związkiem sportowym popularnej dyscypliny o dużym zasięgu i rozbudowanych rozgrywkach. Mamy monopol przyznany przez Państwo na zarządzanie dyscypliną, mamy wpływy własne wynikające z opłat licencyjnych, transferów i dzięki udziałom klubów w rozgrywkach. Poza tym jako jedyni dysponujemy prawami marketingowymi i telewizyjnymi, które dotyczą wszystkich reprezentacji Polski koszykarzy i koszykarek oraz prawa do wizerunku reprezentantów i reprezentantek – dodaje prezes PZKosz.