Polityka prywatności i plików cookies

Skoro trafiłeś do tej zakładki, to znaczy, że ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo Twoich danych w Sieci. Wiedz, że dbamy o odpowiednie traktowanie Twoich danych osobowych.
Szanując Twój czas, przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności. Jeżeli podstawowe informacje okażą się dla Ciebie niewystarczające, poniżej znajdziesz szerszy opis, w którym wyjaśniamy jak obchodzimy się z powierzonymi nam przez Ciebie danymi osobowymi.

  1. Podstawowe informacje
   1. Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies została przygotowana w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EG (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).
   2. Pamiętaj, że podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, na jaki wyraziłeś zgodę.
   3. W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie lub korzystając z naszej pomocy.
   4. Dbamy o należytą ochronę Twoich danych osobowych, gwarantujemy Ci, że będą one przetwarzane wyłącznie w celu, na który wyraziłeś zgodę, przechowywane w bezpieczny sposób oraz nieudostępniane podmiotom trzecim, jeżeli nie wyraziłeś na to zgody.
   5. Zapisując się na newsletter przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną bezpieczne i nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
   6. Korzystamy z narzędzi analitycznych, opisanych poniżej, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin Serwisu. Wykorzystujemy też narzędzia takie jak Facebook Pixel i Google AdWords, które pozwalają wyświetlać Ci reklamy.
   7. Podobnie jak ma to miejsce niemal na każdej stronie internetowej, również wykorzystujemy Pliki Cookies.
  2. Definicje
   1. Administrator– Administratorem danych osobowych jest Shark Agency sp z o.o z siedzibą w Warszawie (04-175) Ostrobramska 73e lok. 156 NIP: 7252284242 Regon: 381691440. Dane kontaktowe: e-mail: kontakt@interplay.pl;
   2. Serwis– strona internetowa pod adresem www.sportmarketing.pl;
   3. Pliki Cookies– dane informatyczne, najczęściej w formie plików tekstowych, przechowywane na Twoich urządzeniach końcowych i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych – zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój numer identyfikacyjny oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym; pliki cookies pozwalają na rozpoznanie Twojego Urządzenia i dostosowanie ustawień strony internetowej do Twoich indywidualnych preferencji;
   4. Urządzenie– każde urządzenie elektroniczne, z którego korzystasz aby uzyskać dostęp do Serwisu.
  3. Twoje uprawnienia

Przepisy RODO przyznają Ci szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

   1. prawo dostępu do danych osobowych,
   2. prawo do sprostowania danych osobowych,
   3. prawo do usunięcia danych osobowych,
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
   6. prawo do przenoszenia danych,
   7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
   8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wyraziłeś taką zgodę.

Wymienione powyżej prawa, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, mogą być realizowane poprzez skierowanie odpowiedniego żądania na adres e-mail lub adres siedziby Administratora, wskazane w pkt II powyżej.
Pamiętaj również, że zawsze możesz zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci szerszych informacji, jakimi danymi na Twój temat dysponujemy oraz w jakich celach je przetwarzamy.

  1. Kategorie danych, cele oraz podstawy prawne przetwarzania y Twoich danych osobowych
   1. Newsletter

Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swój adres e-mail oraz swoje imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by zapisać się do newslettera.
Dane te wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twoja zgoda. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, cofając wcześniej udzieloną zgodę, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w naszej bazie newsletterowej, cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.

   1. Kontakt z wykorzystaniem formularza

Kontaktując się poprzez formularz kontaktowy, podajesz nam przynajmniej swój adres e-mail. To od Ciebie zależy, czy w treści podasz dodatkowe dane (np. imię, numer telefonu). Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by nawiązać z nami kontakt.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą. Podstawą, do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim w tym przypadku jest nawiązanie z Tobą kontaktu, a także ochrona przed ewentualnymi roszczeniami. Masz prawo żądać przedstawienia historii prowadzonej korespondencji oraz możesz domagać się jej usunięcia, chyba że zachowanie korespondencji uzasadnione jest wyżej wskazanym interesem Administratora.

   1. Komentarze

Dodawanie komentarzy wymaga rejestracji w Serwisie, do przeprowadzenia której niezbędne jest podanie przez Ciebie adresu e-mail. Dane w tym przypadku przetwarzane są w celu opublikowania komentarza. Podstawą ich przetwarzania jest natomiast art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twoja zgoda.

  1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie, którym zlecamy wykonanie poszczególnych czynności związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania Serwisu. Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. W szczególności zawieramy z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, które spełniają wszystkie wymagania nałożone przepisem art. 28 ust. 3 RODO.

  1. Przekazanie danych osobowych do państw trzecich

Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, zagwarantujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Twoich danych osobowych.

  1. Logi serwera

Korzystając z naszego Serwisu przesyłasz (za pomocą Urządzenia) zapytania do serwera, na którym przechowywany jest nasz Serwis („Logi”). Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, których używasz. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Ich zawartość nie jest nikomu ujawniana.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji konkretnych osób.

  1. Pliki Cookies

Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym. W Serwisie stosujemy dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe Pliki Cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie oraz zezwalają na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa.

   1. Wyraźna zgoda na Pliki Cookies:

Podczas pierwszej wizyty w naszym Serwisie wyświetlona została Ci informacja o stosowaniu na niej Plików Cookies. Akceptacja komunikatu oznacza, że zgadzasz się na korzystanie z Plików Cookies. Zgoda na korzystanie z Plików Cookies może zostać również wyrażona przez wprowadzenie odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej, za pośrednictwem której uzyskujesz dostęp do Serwisu. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies oraz wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas informacji uzyskanych za pomocą Plików Cookies, jak też w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę.

   1. Możesz zmienić ustawienia dotyczące Plików Cookies w opcjach przeglądarki, z której korzystasz – poniżej zamieszczone są odnośniki do instrukcji usuwania plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:
    1. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
    2. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
    3. Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
    4. Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
    5. Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
   2. Możesz także zarządzać Plikami Cookies poprzez:
    1. udostępnienie opcji zaakceptowania obsługi/korzystania z Pilków Cookies;
    2. zarządzanie Plikami Cookies na poziomie poszczególnych witryn;
    3. wprowadzenie ustawień dla różnych Plików Cookies, np. poprzez akceptowanie plików trwałych jako plików sesyjnych;
    4. blokowanie lub usuwanie Plików Cookies.

Wprowadzanie niektórych ustawień Plików Cookies może skutkować utratą możliwości korzystania z Serwisu lub ograniczeniem jego funkcjonalności.

  1. Wykorzystujemy Pliki Cookies własne w celu:
   1. zapewnienia prawidłowego działania Serwisu,
   2. dostosowania zawartości Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlanie Serwisu na Twoim Urządzeniu w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji, np. poprzez zastosowanie odpowiedniego języka, rozmiaru czcionki lub wyglądu strony internetowej,
   3. prawidłowego działania pop-upów i formularzy.
  2. Wykorzystujemy również Cookies podmiotów zewnętrznych:
   1. Google Analytics (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu tworzenia statystyk i ich analizie dla optymalizacji Serwisu,
   2. Google Adwords (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu promocji Serwisu,
   3. Facebook Pixel (wydawca: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA) – w celu reklamowania naszej strony internetowej w serwisie Facebook,
   4. Dane osobowe zebrane za pomocą Plików Cookies przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji naszych celów, w zakresie w jakim dotyczą tych danych, zgodnie z podstawą prawną ich przetwarzania wskazaną w pkt IV powyżej.
 1. Zmiana Polityki Prywatności i Plików Cookies
  1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce.
  2. Polityka Prywatności i Plików Cookies mogą ulec zmianom z następujących powodów:
   1. wykorzystanie nowych technologii w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną lub w celu usprawnienia działania Serwisu;
   2. wprowadzenie nowych usług w naszej działalności, które wymagają wprowadzenia nowych lub zmodyfikowania istniejących środków i metod ochrony danych osobowych;
   3. wejście w życie przepisów prawa nakładających na nas nowe obowiązki lub zmieniające dotychczas istniejące.
  3. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności i Polityki Plików Cookies publikowane będą w Serwisie oraz Aplikacjach wraz z datą określającą ich wejście w życie.