Z kraju 1 lipca 2014

Zmiana prezesa w PL.2012+

Walne Zgromadzenie spółki PL.2012+, która jest operatorem Stadionu Narodowego podjęło decyzję o rozstaniu się z dotychczasowym prezesem.

– Marcin Herra nie uzyskał absolutorium na Walnym Zgromadzeniu. Powodami są utrata zaufania ze strony stuprocentowego udziałowca spółki, którym jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo Spółki i Turystyki oraz inna wizja zarządzania Stadionem Narodowym – poinformowała PAP rzeczniczka MSiT Katarzyna Kochaniak.
 
Stanowisko Herry zajął Łukasz Sekuła, który do tej pory był prokurentem spółki oraz jej dyrektorem operacyjnym.
 
PL.2012+ powstała w wyniku przekształcenia spółki PL.2012, która była odpowiedzialna za koordynację prac związanych z organizacją Euro 2012. Herra prezesem był od 12 lutego 2008 roku. Nominację otrzymał od ówczesnego ministra sportu Mirosława Drzewieckiego.