Z kraju 26 kwietnia 2012

GKS dostanie pieniądze od miasta

Ostatnia sesja rady miasta była dla pierwszoligowego GKS Katowice bardzo ważna. Radni zadecydowali o przyznaniu klubowi kolejnej dotacji.

\"\"25 kwietnia przegłosowania została uchwała o nabyciu kolejnego pakietu akcji drużyny z zaplecza T-Mobile Ekstraklasy.

Dzięki temu zabiegowi, miasto zainwestuje w GKS 1,6 miliona złotych.

– Decyzja o przekazaniu kolejnych pieniędzy wynika z potrzeby chwili. GKS jest w bardzo trudnej sytuacja finansowej. – mówi Maciej Biskupski, asystent prezydenta Katowic.