Z kraju 13 listopada 2020

Nieudana emisja akcji Stomilu Olsztyn

autor: Miłosz Marek
Stomil Olsztyn nie osiągnął zakładanego progu powodzenia emisji akcji klubu. Władze zespołu ze stolicy Warmii chciały uzyskać przynajmniej pół miliona złotych poprzez sprzedaż udziałów.

Osoby zainteresowane nabyciem udziałów w Stomilu Olsztyn miały trzy miesiące, aby dołączyć do akcji #NajlepszePrzedNami. Klub oferował blisko 10 procent akcji klubu. Założono, że emisja powiedzie się w przypadku zakupu papierów wartościowych za kwotę przynajmniej 500 tysięcy złotych. Maksymalnie planowano pozyskać w ten sposób 2 miliony złotych na dalszy rozwój klubu.

Ostatecznie znalazło się 345 chętnych, którzy wspólnie zadeklarowali wsparcie o wartości 173 125 złotych. Z racji tego, iż kwota jest niższa niż próg powodzenia emisji, pieniądze zostaną zwrócone inwestorom.

Klub ograniczył się do krótkiego komunikatu podsumowującego akcję. – Środowisko kibicowskie to mocny punkt naszego klubu, który po raz kolejny pokazał, że może liczyć na zainteresowanie i zaangażowanie z Waszej strony. Więź klubu z kibicami jest ważna w kontekście budowania wspólnej przyszłości, a lepsze jutro klubu tworzyć będziemy mogli kolejnymi wspólnymi działaniami – czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Stomil to obecnie 13. drużyna zaplecza Ekstraklasy. W dziesięciu meczach zespół zdobył 10 punktów.