Z kraju 9 sierpnia 2020

PZPN ustalił procedury medyczne w rozgrywkach piłkarskich.

Zespół medyczny Polskiego Związku Piłki Nożnej określił procedury bezpieczeństwa w rozgrywkach piłkarskich dla drużyn Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych.

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa i zachorowaniami na COVID-19, zespół medyczny PZPN rekomenduje, aby podczas rozgrywek piłkarskich w rundzie jesiennej sezonu 2020/2021 obowiązywały następujące procedury i wytyczne, uzależnione od klasy rozgrywkowej.

PKO Ekstraklasa

Zespół medyczny PZPN rekomenduje, aby w ekstraklasie obowiązywały te same procedury medyczne, które były przygotowane na potrzeby wznowienia rozgrywek piłkarskich w okresie pandemii i opisane w dokumencie pt. „Założenia powrotu do treningów i rywalizacji sportowej klubów piłkarskich PKO Bank Polski Ekstraklasy” (projekt roboczy z dnia 17.04.2020 r. z późn. zm.).

W szczególności powinny one uwzględniać:

  • Wytypowanie osób wchodzących w skład zespołów szkoleniowych, obejmujących zawodników, członków sztabów oraz osoby funkcyjne, mające bieżący kontakt z zawodnikami.
  • Przeprowadzanie ankiet medycznych od pierwszego dnia wznowienia treningów wśród członków zespołów szkoleniowych i ich raportowanie do Zespołu Medycznego PZPN.
  • Przeprowadzenie testów molekularnych (wymazowych, PCR) u wszystkich członków zespołów szkoleniowych niezwłocznie po rozpoczęciu przygotowań do sezonu i powtórzenie tychże po 5-7 dniach, oraz ich raportowanie do Zespołu Medycznego PZPN.
  • Przeprowadzanie u wszystkich członków zespołów szkoleniowych, co najmniej raz w miesiącu (w regularnych odstępach), testów przesiewowych (serologicznych) i – w koniecznych przypadkach – testów molekularnych (wymazowych) oraz raportowanie ich do Zespołu Medycznego PZPN.

Fortuna 1. Liga, II liga, Puchar Polski – 1/32 finału

  • PZPN przeprowadzi w klubach pierwszej i drugiej ligi oraz u zdobywców PP na szczeblu WZPN, uczestniczących w 1/32 finału Pucharu Polski, badania przesiewowe (serologiczne) i w koniecznych przypadkach badania molekularne (wymazowe, PCR).
  • Każdy klub objęty programem testów wyznaczy grupę maksymalnie do 50 osób, w skład której wchodzą zawodnicy, członkowie sztabów szkoleniowych oraz osoby funkcyjne, zaangażowane w organizację meczów, wchodzące do strefy 0.
  • Kluby będą objęte systemem elektronicznego ankietowania o stanie zdrowia zawodników i pozostałych członków zespołów szkoleniowych.

Sędziowie

Sędziowie pozostaną w systemie monitorowania stanu zdrowia, obejmującym izolację, ankietowanie i wykonywanie testów w koniecznych przypadkach, tak jak funkcjonowało to dotychczas.

Źródło: PZPN