Z kraju 7 maja 2020

Ważna decyzja dla niższych lig piłkarskich

7 maja prezesi wojewódzkich związków piłki nożnej podjęli decyzję dotyczącą sezonu 2019/20 w rozgrywkach 4. ligi i niższych, a także młodzieżowych.

Nie zostaną one ukończone, natomiast zachowane będą zasady awansów. Zrezygnowano z kolei ze spadków. Związki uznały, że sposób funkcjonowania w niższych ligach nie daje możliwości wprowadzenia ścisłych rygorów sanitarnych i obciążenia klubów kosztami tych działań.

Jeżeli chodzi o 3. ligi to decyzję poznamy 12 maja. Jednak nieoficjalnie można usłyszeć, iż i te rozgrywki nie będą już wznowione.