Z kraju 13 lutego 2020

Stal Rzeszów z własną fundacją

Stal Rzeszów S.A. zarejestrowała Fundację Stali Rzeszów. Jaki plan ma klub na nowy podmiot?

– Stal Rzeszów, mając pełną świadomość wagi wpływu swoich działań na społeczność, która ją tworzy, ale też otoczenie, w którym nasz klub funkcjonuje, poprzez: działalność społecznie użyteczną, szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży, wspieranie właściwego ich rozwoju – w oparciu o pozytywne wartości – czy też prowadzenie działalności charytatywnej w zakresie poprawy warunków oraz jakości życia osób znajdujących się w trudnej sytuacji, będzie realizowała realizowała swoją misję, misję klubu społecznie odpowiedzialnego, otwartego, inspirującego i opiekuńczego – powiedział Tomasz Flakowski, dyrektor Fundacji Stali Rzeszów.

– Dobrze wiemy, że Stal w Rzeszowie i w całym regionie ma stale powiększające się grono oddanych sympatyków i przyjaciół, którzy są z naszym klubem na dobre i na złe. Wiemy i rozumiemy, że wiele z tych osób boryka się z licznymi problemami, zarówno tymi natury zdrowotnej, jak i materialnej. Chcemy, by nasi fani czuli, że także Stal jest z nimi i razem tworzymy wspaniała Stalową Familię, na którą wszyscy mogą liczyć. Dzięki temu ruchowi będziemy mogli z jeszcze większym zaangażowaniem włączać się w różnego rodzaju akcje lub sami je inicjować i w ten sposób się wzajemnie się wspierać pokazując, że Stal znaczy więcej – dodał.

Stal Rzeszów to klub występujący obecnie w 2. lidze piłkarskiej.