Z kraju 23 maja 2019

Związek piłkarzy rozmawia z PKOl

Prezes Polskiego Związku Piłkarzy, Euzebiusz Smolarek, spotkał się z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Andrzejem Kraśnickim w siedzibie PKOl.


Celem spotkania było omówienie projektu rozwiązań emerytalnych dla zawodowych sportowców. Wprowadzenie rozwiązań emerytalnych dla profesjonalnych piłkarzy jest jednym z głównych celów, jakie postawił przed sobą zarząd Polskiego Związku Piłkarzy. Problem nie dotyczy jednak tylko piłkarzy, a wszystkich zawodowych sportowców. 

Jak informuje PZP, po spotkaniu PKOl wyraził całkowite wsparcie i chęć aktywnej współpracy ze związkiem piłkarzy, w celu finansowego zabezpieczenia sportowców, którzy kończą karierę zawodową.

PZP od dłuższego czasu stara się przekonać środowisko do konieczności wprowadzenia funduszu emerytalnego dla sportowców. W Polsce w ramach trzeciego filaru pracownik otrzymuje emeryturę po osiągnięciu ustawowego wieku, a nie przystaje to do zawodu sportowca. Jesienią 2018 roku organizacja przeprowadziła ankietę, w której zadano zawodnikom pytanie, czy są skłonni odkładać pewną część wynagrodzenia w ramach oszczędności. Znakomity odsetek piłkarzy jest gotowy na takie rozwiązanie. Czas pokaże co z tego wyniknie.