Aktualności 19 października 2021

Hanna Wawrowska w komitecie wykonawczym Europejskiego Ruchu Fair Play (EFPM)

28 września 2021 roku w trakcie Kongresu Europejskiego Ruchu Fair Play (EFPM), który miał miejsce w Wiedniu, odbyły się wybory nowych władz stowarzyszenia. Do komitetu wykonawczego wybrano przedstawicieli z ośmiu państw. Z Polski powołano Hannę Wawrowską - przewodniczącą Klubu Fair Play PKOl. 

Nowe władze EFPM

Podczas kongresu Europejskiego Ruchu Fair Play wybrano m.in. nowego prezydenta stowarzyszenia. Został nim Philippe Housiaux z Belgii. Skompletowano również komitet wykonawczy, w którego skład wchodzi osiem państw: Polska, Słowacja, Słowenia, Turcja, Łotwa, Grecja, Azerbejdżan i Chorwacja. Polskę reprezentuje Hanna Wawrowska.

W takich słowach na temat wyboru przewodniczącej Klubu Fair Play PKOl wypowiedział się Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego –  Dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest to wspaniała wiadomość. To niezwykle ważne, by Polski Ruch Olimpijski miał swoje przedstawicielki i przedstawicieli w strukturach organizacji związanych z Ruchem Olimpijskim na świecie. Ufam, że zacieśnianie więzi współpracy międzynarodowej w tak ważnym dla sportu olimpijskiego obszarze, jakim jest działalność związana z fair play, przełoży się na ciekawe projekty o dużym zasięgu społecznym oraz jeszcze szerszą promocję idei najważniejszej w sporcie. W imieniu PKOl serdecznie gratuluję i życzę Pani Hannie Wawrowskiej powodzenia i sukcesów we współpracy z Europejskim Ruchem Fair Play. Jestem przekonany, że ta kooperacja może przynieść wiele dobrego dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego.

Klub Fair Play PKOl

Klub Fair Play PKOl został założony w 1977 roku. Głównym celem działalności jest promocja idei fair play. Corocznie klub Fair Play PKOl przyznaje nagrody i wyróżnienia, a także zgłasza polskie kandydatury do nagród Europejskiego Ruchu Fair Play (EFPM) i Międzynarodowego Komitetu Fair Play (CIFP). W ostatnim czasie Klub Fair Play PKOl zainicjował także edukacyjny projekt – #BiegFairPlayPKOl, który adresowany jest do dzieci i ma na celu promować zasady uczciwej rywalizacji w sporcie.