Z kraju 22 maja 2020

Arka z podwyższonym kapitałem

Kolejne ruchy w Arce Gdynia po zmianie właścicielskiej. Tym razem doszło do nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Arki Gdynia SSA.

Podjęto na nim uchwałę o zwiększeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę miliona zł. To oznacza, że podwyższono go poprzez emisję 100 tys. akcji z 4 na 5 mln.

– Jedną z pierwszych decyzji po zakupie pakietu większościowego akcji klubu było dokapitalizowanie spółki. Obecnie jesteśmy o krok od zrealizowania tej deklaracji. Chcemy zdynamizować działania spółki oraz realizację procesu naprawczego, o czym wspominaliśmy m.in. w rozmowie z panem prezydentem Wojciechem Szczurkiem – wyjaśnia Michał Kołakowski, właściciel większościowy Arki Gdynia SSA.

Drugą ważną decyzją było odwołanie poprzedniego i powołanie nowego składu rady nadzorczej. Weszli do niej

  • Jarosław Piechotka (główny specjalista ds. ekonomicznych w WCBKT S.A. z Grupy Kapitałowej PGZ),
  • Tomasz Chamera (prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, wiceprezydent Europejskiej Federacji Żeglarskiej i prorektor ds. sportu AWFiS w Gdańsku),
  • Mateusz Więckowski (prawnik w kancelarii prawnej Krassowski).