Z kraju 15 stycznia 2012

Wedel reklamuje Euro

Wedel rozpoczyna kampanię promocyjną przed Euro 2012. Krajowy sponsor turnieju wspólnie z agencją Team One przygotował spot reklamowy poświęcony sponsoringowi.

Celem kampanii ma być utrwalenie wizerunku firmy, jako partnera mieszkańców Polski w trakcie wydarzeń, które sprawiają przyjemność. Jednym z nich ma być piłkarski turniej.

W telewizji pojawić się mają dwa materiały kontynuujące kreatywny format Fabryki Przyjemności – 30" i 15". Pierwszy z nich nawiązuje do meksykańskiej fali, którą wykonują różne gatunki zwierząt.