Z kraju 20 listopada 2014

Skoki i biegi narciarskie tylko w Eurosporcie!

Grupa Eurosport zakupiła ekskluzywne prawa na pięć sezonów Pucharu Świata między innymi w skokach i biegach narciarskich.


Grupa Eurosport oraz Infront Sports & Media zawarły długoterminową umowę, która umacnia silną pozycję Eurosportu jako nadawcy telewizyjnego ze sportów zimowych. Porozumienie wpisuje się w obecną strategię stacji, która polega na powiększaniu posiadanych praw na wyłączność w obszarze kluczowych dla stacji dyscyplin sportu, z uwzględnieniem potrzeb lokalnych rynków.

Począwszy od sezonu 2016/2017, przez kolejnych pięć lat, Eurosport zagwarantował sobie wyłączność do transmisji ze wszystkich zawodów Pucharu Świata odbywających się pod egidą Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Rumunii, Hiszpanii. Mowa tutaj o rozgrywkach w skokach narciarskich, biegach narciarskich, narciarstwie alpejskim, kombinacji norweskiej, snowboardzie i narciarstwie dowolnym. W Szwecji wyłączność obejmuje prawa do zawodów Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Na wyżej wymienionych rynkach, poza Szwecją, Eurosport zapewnił sobie także wyłączne prawa do transmisji z mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym i narciarstwie alpejskim w 2019 i 2021 roku. Posiadając także prawa do mistrzostw świata w snowboardzie i narciarstwie dowolnym w 2015 i 2017 r., Eurosport przeprowadzi w każdym sezonie, zgodnie z nową umową, łącznie ponad 200 transmisji.

– Eurosport po raz kolejny w bardzo wyraźny sposób pokazuje swoje zaangażowanie w inwestycje mające na celu pozycjonowanie go jako kanału poświęconego sportom zimowym. Na poziomie strategicznym stacja kontynuuje zawieranie długoterminowych umów dotyczących praw będących w jej portfolio. Z kolei na rynkach lokalnych kanał powiększa zakres praw na wyłączność, aby dostarczać widzom i swoim partnerom biznesowym najlepsze treści – powiedział Jean-Thierry Augustin, dyrektor zarządzający w Grupie Eurosport.

– Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani mogąc ogłosić tak ważne porozumienie. Eurosport szeroką dystrybucję transmisji ze sportów zimowych na całym świecie. Wierzę, że jest to najlepszy wybór, aby dotrzeć do szerokiej widowni poprzez tradycyjne i cyfrowe media, którymi dysponuje Eurosport. Dzięki temu zwiększy się wartość sportów zimowych oraz liczba kibiców i osób, które będą chciały je same uprawiać – dodał Philippe Blatter, prezes i dyrektor zarządzający Infront Sports & Media.

Wszystkie wydarzenia wchodzące w skład nowej umowy będą transmitowanie w kanałach Eurosport, Eurosport 2, a także w Eurosport Asia Pacific. W Europie zostanie wyemitowanych ponad 600 godzin relacji z zawodów Pucharu Świata w każdym sezonie. Wszystkie transmisje będzie można śledzić również w usłudze Eurosport Player, która umożliwia oglądanie kanałów Eurosport i Eurosport 2 w czasie rzeczywistym na urządzeniach mobilnych, komputerach osobistych i w Smart TV.

Nie można wykluczyć, że Eurosport odsprzeda część praw do Telewizji Polskiej. Jednak póki co nie ma oficjalnych komentarzy w tej sprawie. Nieoficjalnie mówi się, że konkursy rozgrywane w Polsce pojawią się w TVP. Jednak należy pamiętać, co potwierdza Sport.pl, Grupa Eurosport może uruchomić własny ogólnodostępny kanał. Na pewno na te działania będą miały wpływ zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji i od tego, jakie imprezy KRRiT każe transmitować w otwartych kanałach.