Z kraju 21 lipca 2014

Znamy laureatów The Champ Awards

Zakończyła się kolejna edycja The Champ Awards, obejmująca najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia w minionym roku. Organizatorem jest agencja ABK Sport.


Jury wybrało zwycięzców spośród wszystkich zgłoszeń. Warto wspomnieć, że The Champ Awards to konkurs polskich kampanii sportowych. Cytując organizatora: „Założeniem i ideą przedsięwzięcia jest pomoc w rozwoju polskiego sportu, połączenie biznesu ze sportem w celu zwiększenia nakładów prywatnego i państwowego biznesu na programy upowszechniające kulturę fizyczną i sport oraz nagrodzenie wszystkich, którzy znacząco przyczynili się do promocji sportu i rekreacji.”