Ze świata 6 grudnia 2019

Ile zarobili agenci piłkarscy?

Jak wynika z danych FIFA, prowizje wypłacone agentom piłkarskim za transfery międzynarodowe wyniosły dotychczas w 2019 roku 653,9 mln dolarów.


To oznacza, że już teraz jest to kwota o 19,3 procent większa niż w 2018 roku.

W raporcie wykorzystano dane z International Transfer Matching System. Według danych agenci byli zaangażowani w 3557 z 17 000 transferów międzynarodowych zrealizowanych do tej pory w tym roku. Ponad 80 procent prowizji dla agentów wypłacane są przez kluby z sześciu rynków europejskich – Włoch, Anglii, Niemiec, Portugalii, Hiszpanii i Francji.

W piłce nożnej kobiet w 2019 roku 242 transfery międzynarodowe dotyczyły agentów, a wydatki na prowizje wzrosły już ponad trzykrotnie w porównaniu z 2018 rokiem.

Kanał "News Asia" poinformował, że w ponad 90 procentach transferów prowizje agentów były niższe niż 1 mln dolarów, przy czym kwoty od 10 000 do 100 000 amerykańskiej waluty to „najczęstszy scenariusz”.

Przypomnijmy, że FIFA planuje ograniczyć opłaty dla agentów od 2021 roku. „Associated Press” poinformowała w zeszłym miesiącu, że grupa agentów protestuje przeciwko działaniom FIFA uznając, że jej plany są „antykonkurencyjne i niezgodne z prawem”.