Z kraju 12 grudnia 2020

PZPN zaprezentował strategię na lata 2020-2025

autor: Miłosz Marek
Polski Związek Piłki Nożnej opracował plan, według którego ma funkcjonować najbliższym pięcioleciu.

– Przy formowaniu dokumentu skorzystaliśmy przede wszystkim z pomocy naszej piłkarskiej rodziny, a także z wiedzy i doświadczenia
krajowych i międzynarodowych ekspertów. Podczas wielu dni konsultacji, warsztatów oraz na podstawie wyników badań wizerunku piłki nożnej i samego PZPN, nie tylko w Polsce, ale także w Europie, określiliśmy misję, wizję oraz wypracowaliśmy kluczowe filary strategiczne rozwoju federacji – prze we wstępie Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Wskazane przez PZPN filary strategiczne na kolejne pięć lat to piłka profesjonalna, piłka amatorska, piłka kobieca oraz społeczność piłkarska.

Cel? Rozwój i stabilizacja

Pierwszym i najważniejszym filarem wymienionym w raporcie jest piłka profesjonalna. PZPN wskazał osiem głównych punktów, na których będzie koncentrował swoje siły.

W wielu przypadkach można mówić, że chce kontynuować pracę, która już trwa, bowiem w raporcie wspomina się m. in. o regularnych awansach reprezentacji na turnieje finałowe, rozwój projektów Pro Junior System oraz CLJ, zapewnienie kadrom optymalnych warunków pracy czy budowanie wartości komercyjnej kadr. To nic nowego.

Istotnym punktem jest kształcenie trenerów. PZPN zakłada, że do 2025 roku uda się niemal podwoić (z 20 do 35 tys.) liczbę licencjonowanych trenerów w Polsce. Do tego mają przyczynić się nowe kursy, pożyteczne programy.

W dokumencie wpisane jest wspieranie futsalu w większym stopniu, aby profesjonalizować dyscyplinę.

Piłka kobieca filarem

– Nasza federacja, zgodnie ze światowymi trendami, mocno stawia na rozwój piłki kobiecej. Jesteśmy do tego przygotowani, mamy koncepcję, środki i wielką chęć do działania. Do naszej pracy muszą się jednak zdecydowanie włączyć polskie kluby piłkarskie. Bez ich zaangażowania i doświadczenia będzie nam wszystkim trudno rozwijać tego rodzaju projekty – czytamy w słowie wstępnym prezesa PZPN.

Oto 6 celów stawianych piłce kobiecej stawianych w raporcie:

  • Stałe wsparcie finansowe i organizacyjne klubów.
  • Analiza i monitoring funkcjonujących programów oraz wprowadzanie w życie nowych inicjatyw szkoleniowych dla kobiet.
  • Ujednolicenie poziomu infrastrukturalnego, a także wdrożenie jednolitych standardów dotyczących organizacji meczów na wszystkich poziomach rozgrywkowych.
  • Propagowanie inicjatyw służących aktywizacji zawodniczek amatorsko uprawiających piłkę nożną.
  • Podnoszenie kwalifikacji trenerów i trenerek kobiet.
  • Popularyzacja dyscypliny oraz zwiększenie potencjału komercyjnego w celu pozyskania sponsorów.

Cały dokument można znaleźć i przeczytać na stronie związku.

 

zdjęcia: Raport “Strategia Polskiego Związku Piłki Nożnej na lata 2020-2025”