Z kraju 8 kwietnia 2020

Swoboda ambasadorką INEA

Ewa Swoboda została twarzą nowej kampanii dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy INEA.

Polska lekkoatletka pomoże w promocji usługi dla klientów indywidualnych. W ramach działań przygotowane zostały dwa spoty reklamowe.

Oprócz tego przygotowany spoty radiowe, a także materiał do działań w internecie.

Materiały zostały przygotowane we współpracy z Visual Heads.