Z kraju 9 czerwca 2019

Polska będzie gospodarzem igrzysk?

Wydaje się przesądzone, że Polska będzie gospodarzem trzeciej edycji Igrzysk Europejskich. Skąd ta pewność?


Europejski Komitet Olimpijski potwierdził, że Polska jest jedynym oferentem na imprezę sportową w 2023 roku.

Ostateczny termin składania wniosków upłynął 31 maja. Polski Komitet Olimpijski był jedynym oferentem, a imprezę zorganizuje Kraków i Małopolska.

Polska zostanie oficjalnie potwierdzona jako gospodarz Igrzysk Europejskich 2023 podczas zgromadzenia ogólnego EKO w Mińsku 22 czerwca. Mińsk gości tegoroczne Igrzyska Europejskie, które odbędą się w dniach 21-30 czerwca.

Inauguracyjna edycja Igrzysk Europejskich odbyła się w Baku w Azerbejdżanie w 2015 roku.