Z kraju 10 stycznia 2018

PKOl z radiem

Polski Komitet Olimpijski (PKOl) poinformował o pozyskaniu nowego partnera medialnego. Zostało nim Polskie Radio.


Współpraca obejmie dwa obszary: producencko-nadawczy i promocyjny. Dzięki kontraktowi Polskie Radio będzie korzystać z tytułu „Oficjalny Partner Medialny PKOl”, a także z symbolu olimpijskiego oraz olimpijskich oznaczeń.

Co ciekawe, zarazem PKOl otrzymał prawo do używania tytułu "Oficjalny Partner Polskiego Radia", a także symbolu – logotypu nadawcy publicznego.

Strony mają też kooperować w zakresie wykorzystywania cennych materiałów archiwalnych, znajdujących się zarówno w dyspozycji Polskiego Radia, jak i PKOl.

Polskie Radio ma tym samym wyłączność wśród nadawców radiowych i pierwszeństwo w gronie stacji radiowych w dostępie do informacji oraz wywiadów z członkami reprezentacji związanych ze zbliżającymi się igrzyskami olimpijski.

– Zawsze bardzo wysoko ceniliśmy sobie partnerską współpracę z Polskim Komitetem Olimpijskim – mówi prezes Polskiego Radia, Jacek Sobala.

– Wsparcie ze strony PKOl stanowi dla nas gwarancję najwyższego, merytorycznego poziomu audycji poświęconych różnym dziedzinom sportu. Tematyka sportowa, będąca jednym z elementów wspólnotowej misji nadawcy publicznego, tradycyjnie zajmuje szczególną pozycję w ofercie programowej Polskiego Radia. Wyrazem tego jest nasze najnowsze przedsięwzięcie, czyli Nagrody Sportowe Polskiego Radia im. Bohdana Tomaszewskiego. Mamy nadzieję, że miliony słuchaczy Polskiego Radia – od dziś „Oficjalnego Partnera Medialnego PKOl” – otrzymają możliwość bliskiego, nawet ekskluzywnego kontaktu z najwybitniejszymi polskimi sportowcami, trenerami i ekspertami, co w perspektywie najbliższych Igrzysk Olimpijskich nabiera wyjątkowego znaczenia – zakończył.