Z kraju 12 kwietnia 2014

Ile przyniesie „Klub 100”?

Jeden z portali internetowych postanowił przeliczyć zyski finansowe jakie wygenerować ma idea „superkibiców” Ruchu Chorzów. O jakich kwotach mowa?

Działacze Ruchu Chorzów postanowili stworzyć „Klub 100”, który zrzeszałby kibiców zaangażowanych finansowo w budowę budżetu „Niebieskich”. Projekt zakłada, że każdy członek elitarnego klubu łożyłby na swoich piłkarskich idoli 100 złotych miesięcznie.

Chęć przystąpienia do akcji wstępnie deklaruje około 14 procent aktywnych kibiców Ruchu Chorzów. Biorąc pod uwagę, że na mecze tej drużyny uczęszcza około sześciu tysięcy fanów można domniemać, że około 840 osób zdecydowałoby się partycypować w kosztach prowadzenia zespołu. To dałoby około miliona złotych corocznego wpływu do klubowej kasy.

Najbardziej optymistyczne rachunki mówią zaś o kwocie cztery razy większej. Najprawdopodobniej nie będą one jednak miały wiele wspólnego z rzeczywistością, ponieważ na chwilę obecną w projekcie uczestniczy zaledwie… trzech kibiców.