Z kraju 30 listopada 2013

Zmiany organizacyjne w Warcie

Klub piłkarski z Poznania, który pozostaje w cieniu Lecha przejdzie zmiany dotyczące struktury organizacyjnej i fundamentalnych zasad funkcjonowania.

Starania o to, by drużynę seniorską Warty Poznań wyodrębnić od wielosekcyjnego klubu trwają już pięć lat. Spółka akcyjna powołana w tym celu została utworzona wraz z przyjściem do klubu prezes Izabelli Łukomsko-Pyżalskiej.

W końcu starania zakończyły się sukcesem. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków klubu zdecydowało się przekazać drużynę seniorską we władanie spółki akcyjnej. Co więcej od tej pory Warta będzie również organizacją pożytku publicznego.

Dzięki zmianom osoby fizyczne będą mogły przekazywać na rzecz klubu 1% podatku dochodowego. Co więcej klub zyskać ma również sponsora strategicznego, który jest gotów wspomóc drużynę kwotą z sześcioma zerami.