Aktualności 8 lipca 2024

POLADA pierwszą agencją antydopingową biorącą udział w spotkaniu Eurojust

Agnieszka Ostrowska, kierowniczka zespołu analityczno-śledczego Polskiej Agencji Dopingowej (POLADA) jako pierwszy śledczy w historii, ze wszystkich agencji antydopingowych na świecie, uczestniczyła w spotkaniu Eurojust. W trakcie wizyty omówiono współpracę w sprawach, w których powołano Międzynarodowe Zespoły Śledcze (JIT).

Docenieni na arenie międzynarodowej

POLADA od 2017 roku aktywnie wspiera działania polskich służb, w tym policję, KAS, straż graniczną i żandarmerię wojskową, a także prokuraturę. Za działalność i współpracę ze służbami POLADA i jej zespół śledczy zostali docenieni na arenie międzynarodowej przez Światową Agencję Antydopingową i Unię Europejską statuetką w kategorii “likwidacji nielegalnych laboratoriów sterydowych”. Teraz zespół analityczno-śledczy zrobił kolejny, milowy krok w tej współpracy.

– Moja obecność w Hadze to dla mnie ogromne wyróżnienie i docenienie mojej pracy. To niesamowite osiągnięcie, za którym stoi wiele lat działań, aby udowodnić, że jesteśmy partnerem wiarygodnym i pewnym. Mam nadzieję, że spotkanie w Eurojust to nowy początek współpracy ze służbami, szczególnie w tym kontekście międzynarodowym – mówi Agnieszka Ostrowska, kierowniczka zespołu analityczno-śledczego POLADA.

Iloma sprawami zajęła się POLADA?

Tylko w ubiegłym roku POLADA przeprowadziła 32 sprawy związane z naruszeniem przepisów karnych i kolejne 5 spraw związanych z naruszeniem przepisów antydopingowych. Niektóre z nich o charakterze międzynarodowym. Od początku 2024 roku tych spraw jest już 40.

Skuteczność zwalczania przestępczości zorganizowanej związanej z produkcją i wprowadzaniem do obrotu substancji zabronionych w sporcie, stanowi jedno z najbardziej aktualnych wyzwań organów ścigania i powinno znajdować się wśród priorytetów bieżącej polityki karnej – tłumaczy prokurator Katarzyna Szołtysik z prokuratury okręgowej w Gdańsku, naczelnik 1 wydziału śledczego.

I dodaje:

Efektywność podejmowanych działań jest ściśle powiązana z zaangażowaniem najwyższej klasy ekspertów i instytucji specjalistycznych, wśród których Polska Agencja Antydopingowa jawi się jako największy autorytet. Wiedza specjalistyczna oraz udział ekspertów POLADA w czynnościach procesowych istotnie przyczyniają się do wysokiego poziomu podejmowanych działań. Polska Agencja Antydopingowa, mając na swoim koncie imponujące osiągnięcia w tym zakresie, jest instytucją godną zaufania i zasługująca na uznanie także na arenie międzynarodowej.

W Hadze POLADA pełniła funkcję uczestnika spotkania. Członkami Eurojust z ramienia danego kraju mogą być prokuratorzy, sędziowie śledczy i funkcjonariusze policji. W prokuraturze okręgowej w Gliwicach funkcjonuje obecnie 6 międzynarodowych zespołów śledczych – najwięcej w Polsce w ramach jednej jednostki organizacyjnej prokuratury. Obecnie przedmiotem śledztw, prowadzonych w gliwickiej jednostce, a dotyczących m.in. poważnej przestępczości zorganizowanej, prowadzonej na terenie więcej niż jednego kraju Unii Europejskiej są sprawy związane z obrotem narkotykami, sterydami, prania brudnych pieniędzy, zabójstwa oraz oszustw metodą na tzw. wnuczka. Aż 3 z 6 spraw, objętych umowami JIT, prowadzone są przez prokuraturę okręgową w Gliwicach przy wsparciu Polskiej Agencji Antydopingowej.

Specyfika działania Eurojust

Eurojust to agencja Unii Europejskiej ds. współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, ma siedzibę w Hadze (Niderlandy) i jest wyjątkową platformą ścisłej współpracy krajowych organów sądowych w zakresie zwalczania poważnej przestępczości zorganizowanej o charakterze transgranicznym. Eurojust pomaga państwom członkowskim Unii Europejskiej w zwalczaniu terroryzmu i poważnej przestępczości zorganizowanej i oferuje szereg usług, w tym m.in. koordynację dochodzeń i śledztw, w których uczestniczą co najmniej dwa kraje.

fot. POLADA