Aktualności 14 czerwca 2024

Polityka Bezpieczeństwa Dzieci – kolejna inicjatywa PZPN

Z inicjatywy PZPN odbyła się konferencja dotycząca bezpieczeństwa dzieci w sporcie. Wydarzenie miało służyć uświadamianiu osobom zajmującym się sportem, by nie bagatelizować problemów, które mogą okazać się bardzo poważne.

Polityka Bezpieczeństwa Dzieci

Przekaz prezesa PZPN był stanowczy i jednoznaczny:

Bezpieczeństwo dzieci jest bezsprzecznie priorytetem działań nas wszystkich. Wyjątku z pewnością nie stanowi piłka nożna. Ochrona dzieci przed wszelkiego rodzaju nadużyciami – fizycznymi, emocjonalnymi, seksualnymi czy zaniedbaniami – musi mieć bezwzględne pierwszeństwo. W związku z tym Polski Związek Piłki Nożnej wprowadza Politykę Bezpieczeństwa Dzieci. Pragniemy działać w najlepszym interesie dzieci i młodzieży, by ich prawa były szanowane i promowane w piłce nożnej. Żadna forma nadużycia naruszająca te zasady nie może być tolerowana. Ochrona wszystkich dzieci jest obowiązkiem każdego z nas – zaznaczył Cezary Kulesza.

PZPN przeciwko nadużyciom

Sekretarz generalny piłkarskiej federacji w naszym kraju przedstawił plan działania związku:

Polski Związek Piłki Nożnej stanowczo sprzeciwia się wszelkim nadużyciom wobec dzieci i młodzieży. W tej kwestii należy działać nieprzejednanie. Stąd właśnie koncepcja stworzenia dokumentu Polityka Bezpieczeństwa Dzieci PZPN, który niniejszym pragniemy Państwu zaprezentować. Jako federacja chcemy wspierać podmioty piłkarskie w ich wysiłkach, aby ochrona dzieci stała się nadrzędną zasadą naszej wspólnej działalności. Wszystkie obawy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony młodych adeptów piłki nożnej muszą być traktowane bardzo poważnie. W razie potrzeby należy podjąć odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia dziecka, włącznie z przekazaniem sprawy do organów ścigania i podmiotów zajmujących się ochroną dzieci  –  powiedział Łukasz Wachowski.

I dodał:

–  Nie ma miejsca na inne rozwiązania. Dlatego niezmiernie istotne jest określenie ról i obowiązków w ramach Polityki Bezpieczeństwa Dzieci. Kluczowe jest, aby wszystkie problemy były zgłaszane i niezwłocznie rozpatrywane zgodnie z określonymi procedurami, ustawodawstwem krajowym oraz z uwzględnieniem przede wszystkim najlepszego interesu dziecka. Gdy dzieci pozostają pod naszą opieką, mamy obowiązek je chronić, bez wyjątku. One same również odgrywają w tym procesie istotną rolę, pomagając w ochronie swojej i innych dzieci, lecz ostateczna odpowiedzialność leży po stronie dorosłych. Każda osoba zaangażowana w piłkę nożną jest odpowiedzialna za to, żeby futbol był bezpieczny i przynosił dzieciom mnóstwo radości.

Sekretarz generalny podał szczegóły:

Nadużycia i krzywdy mogą się rozwijać, gdy pracownicy, wolontariusze, partnerzy, dzieci, rodzice i członkowie społeczności nie czują się zdolni do zgłaszania swoich obaw. Jako PZPN będziemy wspierać wszystkie podmioty piłkarskie we wprowadzeniu i stosowaniu procedur oraz działań chroniących dzieci w ramach piłki nożnej. Współpracujemy między innymi z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, która prowadzi telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Numer 116 111 powinien znać każdy. Konsultanci i konsultantki pozostają do dyspozycji przez całą dobę, a porozmawiać z nimi można o wszystkich sprawach. Realizując Politykę Bezpieczeństwa Dzieci, co roku wspólnie z podmiotami piłkarskimi będziemy oceniać proces, politykę, procedury i wytyczne oraz wprowadzać w miarę potrzeb zmiany w celu zapewnienia efektywności naszych działań. Głęboko wierzę, że nasze działania przyniosą wiele pozytywnych skutków.

Specjalny dokument

Aby te zapowiadane działania się zmaterializowały, PZPN przygotował dokument, w którym w detalach opisano, co jest w planach. Znajdziemy w nim takie punkty jak:

– organizacja procesu ochrony praw dzieci i zapobieganiu naruszeniom,

– procedury i zasady postępowania w sytuacji wystąpienia nadużyć,

– komunikacja i edukacja,

– monitoring i ocena procesu, procedur i wytycznych.

fot. PZPN