Aktualności 13 maja 2024

Kolejna spółka państwowa wycofuje się ze sponsoringu sportu

autor: Adrian Janiuk
Państwowy przewoźnik PKP Cargo zdecydował o zakończeniu ze skutkiem natychmiastowym umów sponsoringowych z kilkoma podmiotami sportowymi, w tym z klubem Widzew Łódź, Polskim Komitetem Olimpijskim oraz Unią Skierniewice. Decyzja ta wynika z potrzeby oszczędności, a spółka podkreśla, że przyczyni się to do zaoszczędzenia znaczących kwot, liczących się w milionach złotych.

PKP Cargo za pomocą platformy X, ogłosiło, że z dniem 10 maja zrywa natychmiastowo umowy sponsorskie z klubem sportowym Widzew Łódź, Polskim Komitetem Olimpijskim oraz klubem Unia Skierniewice.

P.o. członka zarządu ds. finansowych Monika Starecka wskazuje na błędy poprzednich władz spółki, które doprowadziły do obecnych decyzji.

Na skutek nieodpowiedzialnych działań naszych poprzedników oraz ich politycznych mocodawców PKP Cargo znalazła się w trudnej sytuacji, która wymaga od nas podejmowania takich niepopularnych decyzji jak rozwiązanie umów sponsoringowych – wyznała Monika Starecka, p.o. członka zarządu ds. finansowych w PKP Cargo.

Starecka podkreśla, że dla obecnego zarządu dużo ważniejsze jest zbieranie środków na wypłaty wynagrodzeń dla tysięcy pracowników PKP CARGO S.A. czy regulowanie przez spółkę zobowiązań za usługi i towary niezbędne do prowadzenia działalności przewozowej.

Jest to zadanie ważniejsze niż promowanie logo PKP Cargo nad Sekwaną czy w województwie łódzkim, z którego przecież posłami lub radnymi była albo jest duża część naszych poprzedników. Te zaoszczędzone miliony złotych przeznaczymy na bardziej potrzebne cele – stwierdziła Starecka.

Oficjalny komunikat PKP Cargo

“10 maja 2024 roku PKP Cargo wycofało się ze skutkiem natychmiastowym z umów sponsoringowych zawartych z klubem sportowym Widzew Łódź, z Polskim Komitetem Olimpijskim oraz z klubem Unia Skierniewice. Oszczędności z tego tyłu będą liczone w milionach złotych.

Decyzje te mają związek ze zidentyfikowanymi w ostatnich dniach przez spółkę PKP CARGO informacjami o wystąpieniu okresowych trudności finansowych podjęte zostały niezwłocznie przez Zarząd PKP CARGO S.A. inicjatywy mające na celu poprawę sytuacji finansowej spółki.

Z analiz spółki wynika, że zawarcie w 2023 roku większości umów sponsoringowych było całkowicie bezzasadne.

W niektórych przypadkach powodowane było prywatnymi politycznie motywowanymi interesami ówczesnych członków Zarządu PKP Cargo będącymi niestety w pierwszej kolejności w istocie politykami ówcześnie rządzącej partii, nie zaś managerami dbającymi o dobro Spółki.

Co więcej w części z tych umów zawarte zostały świadczenia osobiste na rzecz osób związanych z PKP CARGO S.A. np. w postaci sponsorowania wyjazdu oraz pobytu takiej osoby na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w lecie 2024 roku.

W ocenie nowego Zarządu PKP CARGO S.A. zidentyfikowana sytuacja jest całkowicie nieakceptowalna, w szczególności w zestawieniu z wystąpieniem okresowych trudności finansowych w PKP Cargo o czym Spółka informowała między innymi w komunikacie z dnia 10 maja 2024 r.” – brzmi stanowisko spółki.

fot. PKP Cargo