Aktualności 15 maja 2024

Widzew numerem jeden pod względem społecznej odpowiedzialności

Widzew Łódź jest liderem w raporcie pt. “Analiza odpowiedzialności klubów PKO BP Ekstraklasy” za sezon 2022/2023. Klub ma się czym chwalić, bo wyraźnie zostawił w tyle resztę stawki z Ekstraklasy.

Sprawdzano trzy aspekty

Raport powstał dzięki współpracy Sport Impakt, Institute for Sport Governance i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Widzew ma bardzo wysoką średnią- 61%. Zajmująca drugie miejsce Warta Poznań uzyskała 42%. Zamykająca podium Legia Warszawa – 38. Widzew jest zatem jedynym klubem w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, który osiągnął wynik przekraczający 50 proc. Były trzy aspekty, które wchodzą w skład średniej: społeczeństwo (69%), środowisko (43%) i zarządzanie (71%).

W czym Widzew się wyróżnił?

Widzew został doceniony za publikowanie strategii CSR, która uwzględnia wiele działań, procedur i regulacji. W raporcie zwrócono uwagę również na strategię sportową klubu z Łodzi i cele, jakie mu przyświecają. Uwypuklając obszar społeczny, dodano, że Widzew współpracuje z wieloma partnerami i potrafi wykorzystać wpływ na dużą liczbę ludzi skupioną wokół klubu. Transparentność, obok otwartości na współpracę z partnerami zewnętrznymi i wysokiego poziomu oddziaływania na klubową społeczność, to czynnik, który wpływa na sukces Widzewa w tym zestawieniu.

Jeśli chodzi o zarządzanie, uwzględniono sześć czynników: transparentność organizacji i akademii, przejrzyste zasady, wizja rozwoju i struktura właścicielska oraz zróżnicowany skład zarządu. Miedź Legnica, która uplasowała się za łodzianami, uzyskała 51 proc.

W kwestii wpływu na środowisko Widzew wyprzedziła jedynie Warta Poznań, która miała 51 proc. Ocenie podlegał wpływ klubu na edukację o środowisku. Autorzy zwracali uwagę na to, czy kluby promują alternatywne środki transportu, którymi można dotrzeć na mecz.

Widzew ma największy wpływ na społeczeństwo spośród klubów objętych badaniem. Istotne było to, jak kluby popularyzują sport, w jaki sposób oddziałują na lokalne społeczności, czy i w jakim stopniu informują o profilaktyce zdrowotnej, jak propagują zasady fair-play. Druga Legia ma duży dystans do łodzian, warszawski klub uzbierał bowiem pod tym względem 48 proc.

Komentarze przedstawicieli klubu

Do sukcesu łódzkiego klubu odnieśli się ludzie z nim związani.

Widzew to ogromna wartość dla tysięcy kibiców, ale również odpowiedzialność przed miastem, regionem i środowiskiem. Widzew stawia kolejne kroki. Nie tylko na polu sportowym, ale również w kontekście wychodzenia do społeczności i kreowania rzeczywistości wokół siebie. Liczę na to, że kolejne raporty będą potwierdzać tę rosnącą tendencję oraz prace wykonywaną przez cały zespół pracowników Widzewa – powiedział prezes Michał Rydz (cytat z klubowej strony).

Zamieszczamy jeszcze jedną wypowiedź z portalu widzew.com:

Takie informacje zwrotne dają satysfakcję. Szczególnie, jeśli zbierzemy w całość liczne i potrzebne inicjatywy, w które Klub się angażuje, a bardzo często sam inicjuje. Jesteśmy aktywnym partnerem, działamy na rzecz środowiska lokalnego oraz staramy się być blisko naszej widzewskiej społeczności – powiedział Marcin Tarociński, pełnomocnik Widzewa ds. CSR.