Aktualności 31 maja 2023

Fundacja LOTTO operatorem Programu Sportowe Wakacje+

Fundacja LOTTO po raz czwarty została wybrana krajowym operatorem Programu Sportowe Wakacje+

Należąca do Totalizatora Sportowego Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej po raz czwarty została operatorem krajowym Programu Sportowe Wakacje+. Zadaniem Fundacji jest rekrutacja organizatorów obozów sportowych dla dzieci i młodzieży w całej Polsce, natomiast celem programu promowanie aktywności ruchowej wśród najmłodszych oraz zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu.

Współpraca Fundacji LOTTO z Ministerstwem Sportu i Turystyki w ramach „Sportowych Wakacji+” trwa nieprzerwanie od 2020 roku. Jako operator krajowy ministerialnego programu, Fundacja utworzyła projekt pt. „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”. Jego beneficjenci zostaną wyłonieni w drodze konkursu, ogłoszonego 30 maja 2023 r. Łączna kwota przeznaczona na program to 15 mln zł, z czego 5 mln zł przekazała Fundacja, natomiast 10 mln zł pochodzi ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. O dofinansowanie ubiegać się mogą organizacje pozarządowe powołane – w ramach swojej podstawowej działalności statutowej – do realizacji zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, a także fundacje zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Sportowe Wakacje+ to nasza odpowiedź na skutki pandemii koronawirusa, która wywarła negatywny wpływ na kondycję fizyczną i psychiczną najmłodszych Polaków.  Zaproponowaliśmy systemowe rozwiązanie wspierające branżę sportową w wychodzeniu ze skutków COVID-19 a Fundacja LOTTO dzięki swojemu doświadczeniu w zakresie promocji sportu, sportowej edukacji, doskonale sprawdziła się jako operator krajowy programu w poprzednich trzech edycjach. Do tej pory, dzięki „Sportowym Wakacjom z Fundacją LOTTO”, kwotą 40 mln zł sfinansowaliśmy setki obozów sportowych w całej Polsce. W tym roku wspólnie przeznaczamy na ten cel kolejne 15 mln zł. Cieszę się, że realizacją Programu Sportowe Wakacje+ możemy razem przyczyniać się do promowania aktywności fizycznej wśród najmłodszych – powiedział Kamil Bortniczuk, Minister Sportu i Turystyki.

Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży jest jednym z najważniejszych zadań Fundacji LOTTO, która czyni to także poprzez wiele innych programów, jak np. „Kumulacja Aktywności”. Cieszę się, że od czterech edycji wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki tworzymy silną drużynę, która za pomocą programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” upowszechnia sport i wyciąga młodych ludzi sprzed ekranów smartfonów czy komputerów. Mamy nadzieję, że w przyszłości zwiększy to liczbę dzieci uprawiających systematycznie sport, a także poprawi efektywność działań wszelkiego rodzaju organizacji, które zajmują się upowszechnianiem sportu – stwierdził Olgierd Cieślik, Przewodniczący Rady Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych, organizowanych w formie wyjazdowej w przedziale czasowym od 20 czerwca 2023 r. do 30 września 2023 r. Wnioski można składać poprzez stronę www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje od 30 maja do 31 lipca 2023 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na konkurs.

Więcej o programie „Sportowe Wakacje+”: www.gov.pl/web/sport/nabor-na-dofinansowanie-w-2023-roku-zadan-z-zakresu-programu-sportowe-wakacje-

Regulamin konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2023”: www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje-z-fundacja-lotto