Aktualności 19 sierpnia 2021

Program jesiennej edycji Kongresu Sport Biznes Polska

Stowarzyszenie Sport Biznes Polska ma przyjemność przedstawić program jesiennej edycji Kongresu Sport Biznes Polska! Kongres SBP łączy wiedzę merytoryczną przekazywaną przez topowych ekspertów z networkingiem i integracją środowiska sportowego. Wydarzenie odbędzie się 28 września w Warszawie w formule hybrydowej.

Aby poruszane tematy odpowiadały na rzeczywiste potrzeby branży, program Kongresu opracowany został we współpracy z 28 znakomitymi ekspertami, reprezentującymi różne sektory rynku sportowego. Pełen skład Rady Programowej znajdą Państwo pod linkiem: https://bit.ly/3yYyw38

Program wydarzenia został podzielony na 5 bloków tematycznych:

Blok I: Przyszłość zarządzania i komunikacji w sporcie

– Nowy konsument sportu i jego oczekiwania – w jaki sposób przyciągać młode pokolenia do sportu?

– Transformacja cyfrowa organizacji sportowych – wyzwania i skuteczne rozwiązania

– Tokenizacja w sporcie – jak budować zaangażowania kibiców w rozwój organizacji

– Sport w TV – kierunki ewolucji rynku

– Sztuczna inteligencja – jak wykorzystać jej możliwości w komunikacji z fanami?

– Środowisko naturalne a sport – czy organizacje sportowe mają do odegrania kluczową rolę w procesie ochrony klimatu?

– Sukces tworzą ludzie – jak budować zespoły i kompetencje przyszłości w organizacjach sportowych

– Sukces w rozgrywkach europejskich a rozwój marketingowy organizacji

Blok II: Sponsoring sportowy – szanse i wyzwania dla marek

– Sponsoring sportu w dobie (post)COVID19 – nowe i zmienne warunki prowadzenia komunikacji sponsoringowej

– Nowe trendy w sponsoringu – cyfryzacja a skuteczność dotarcia do target grupy

– Fan engagement w sponsoringu – jak skutecznie zaangażować kibiców-konsumentów?

– Działania komunikacyjne marek podczas EURO 2020 i IO 2020 – najlepsze praktyki

– Sportowiec twarzą marki – droga do sukcesu

– Aktywacja sponsoringu – jak znaleźć złoty środek pomiędzy produkcją treści a ich komercyjnym wykorzystaniem?

– Rywalizacja sportowa kobiet w centrum uwagi marek

– Sponsorzy odpowiedzialni społecznie – rola marek w rozwoju i popularyzacji aktywności fizycznej w Polsce

Blok III: Rola samorządów w rozwoju i promocji sportu

– Zarządzania i finansowanie sportu w samorządach – jakie zmiany i wyzwania przyniesie rok 2022?

– Organizacja wydarzeń sportowych – jak przyciągać uczestników, turystów oraz partnerów biznesowych do miast i regionów?

– Sport jako skuteczne narzędzie w promocji samorządu

– Zmiana zachowań i potrzeb społeczeństwa w obszarze sportu – jak ponownie zachęcić mieszkańców do aktywności fizycznej?

– Samorząd jako partner dla lokalnych organizacji sportowych oraz sportowców

– Jak nowe technologie wspierają i napędzają rozwój sportu w samorządach?

– Strategiczne inwestycje samorządów w obszarze sportu – infrastruktura i programy szkoleniowe

Blok IV: Efektywne zarządzanie obiektami sportowymi

– Przyszłość infrastruktury sportowej w Polsce – jakie wyzwania i zagrożenia czekają na zarządców obiektów sportowych w 2022 roku?

– Budowa obiektów na duże eventy sportowe – skuteczne wdrożenie długofalowej strategii rozwoju

–  Obiekt sportowy jako platforma promocji sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego

– Nowe modele zarządzania obiektami sportowymi – od strategii do codziennych działań

– Atrakcyjna i rentowna oferta obiektu sportowego – dobre praktyki

– Rozwój i funkcjonowanie obiektów sportowych oraz generowanie oszczędności z wykorzystaniem nowych technologii

– Projektowanie obiektów przyszłości

Blok V: Kierunki rozwoju branży esportu w Polsce

– Potencjał i przyszłość rynku esportu w Polsce

– Marki w esporcie i gamingu – szanse i możliwości dla marketerów

– Arena esportu – kluczowe czynniki sukcesu

– Skuteczne połączenie sportu i esportu – modele budowy synergii

– Przewodnik po branży esportu – jak efektywnie stawiać pierwsze kroki i budować spójny wizerunek marki

– New product development w esporcie

– Esport a zrównoważony rozwój społeczny

Osoby zainteresowane mogą skorzystać z trzech opcji pakietów uczestnictwa: Pakiet Standard, Premium i VIP.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdziecie pod linkiem: https://sbpolska.pl/kongres-sbp/