Aktualności 21 kwietnia 2020

Zmiany w radzie nadzorczej Górnika Łęczna

Do roszad doszło w wyniku nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariusz, które odbyło się 16 kwietnia.

Funkcje członków rady przestali pełnić Krzysztof Kwiatkowski oraz Jarosław Wojewoda.

W skład nowej rady nadzorczej wchodzą: Dariusz Batyra (przewodniczący), Adam Wasil, Paweł Fryt, Krzysztof Chołast, Grzegorz Szkutnik i Grzegorz