Z kraju 13 lutego 2020

Zmiany w radzie nadzorczej Arki Gdynia

W dniu 12 lutego 2020 roku odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Arka Gdynia SSA.


Obecni byli na nim przedstawiciele 100 procent akcjonariatu reprezentowanego przez przedstawicieli akcjonariuszy.

Przedstawiona została prognoza finansowa na najbliższe miesiące oraz uzupełniony został skład rady nadzorczej, do której weszli Dagmara Sadowska jako przedstawiciel Ejsmond Club oraz Włodzimierz Midak jako przedstawiciel akcjonariusza większościowego.

Jak poinformowała Arka, podczas posiedzenia omawiana była także sytuacja związana z możliwymi zmianami właścicielskimi i możliwościami pozyskania nowego inwestora. Jednak póki co, w tym zakresie szczegółów brak.