Z kraju 13 grudnia 2018

PKSN podsumował swój pierwszy rok

PKSN świętuje pierwszą rocznicę działalności. Komitet działa zaledwie rok, ale już przystąpiło do niego 39 polskich związków sportowych i ogólnopolskich federacji.


Wśród sukcesów Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich są także inicjatywy promocyjne i edukacyjne. Komitet jest autorem wielu materiałów video dot. promocji dyscyplin nieolimpijskich, prowadzi także Telewizję Edukacyjną a jego profil facebookowy zamienia się powoli w główny kanał dystrybucji informacji ze świata sportów nieolimpijskich. Inicjuje także nowe rozwiązania prawne jak np. propozycję dołączenia wybitnych sportowców nieolimpijskich do projektu Team 100.

Podstawowym celem PKSN jest rozwój sportu, a w szczególności rozwój i promocja sportów nieolimpijskich oraz ich ochrona prawna przy zachowaniu ścisłej współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Polskim Komitetem Olimpijskim, Polskim Komitetem Paraolimpijskim a także z International World Games Association.

PKSN jest organizacją pozarządową, której członkami mogą zostać zarówno przedstawiciele sportów nieolimpijskich, jak i olimpijskich.

Powstanie Komitetu spotkało się z dużą aprobatą wśród przedstawicieli poszczególnych dyscyplin nieolimpijskich, o czym świadczy fakt, że po nieco dwóch miesiącach działalności PKSN liczył już 10 członków. W kolejnych miesiącach liczba ta podwoiła się, by na dzień dzisiejszy PKSN występował już w imieniu 39 organizacji sportowych, reprezentując grono ok. 40 000 zawodników zrzeszonych w blisko 2000 klubach sportowych oraz 4 500 000 Polaków uprawiających dyscypliny PKSN.

– PKSN to szeroki wachlarz sportów, spośród których każdy znajdzie coś dla siebie. Należą do nich sporty artystyczne, precyzyjne, sporty z piłkami, sztuki walki, sporty motorowodne, siłowe, sporty w harmonii ze zwierzętami, sporty historyczne a także nowe trendy, które rozwijają się z dnia na dzień. Można śmiało stwierdzić, że sporty nieolimpijskie to sporty powszechne dla osób w każdym wieku, niezależnie od posiadanych predyspozycji fizycznych – mówi Tomasz Dauerman, prezes zarządu PKSN.

W lutym bieżącego roku PKSN został oficjalnie uznany przez IWGA, a prezydent José Perurena w osobistej korespondencji podkreślił, że powstanie Komitetu to „cenna inicjatywa wzmacniająca środowisko sportów nieolimpijskich w Polsce i kolejne dziedzictwo The World Games 2017”. Warto zaznaczyć, że Komitet jest pierwszą na świecie narodową organizacją zrzeszającą sporty nieolimpijskie.

Od początku swojej działalności, PKSN aktywnie promuje dyscypliny nieolimpijskie. Począwszy od marca br. wyemitowanych zostało 95 materiałów video z przedstawicieli organizacji członkowskich, zawodnikami – mistrzami sportów PKSN oraz ekspertami z zakresu prawa i marketingu sportowego oraz przeciwdziałania dopingowi w sporcie.

Na początku października przedstawiciele Komitetu uczestniczyli w XVI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach, nad którym PKSN objął patronat honorowy. Podczas Forum swoje umiejętności zaprezentowali zawodnicy organizacji członkowskich promując powszechne dyscypliny sportu. Dodatkowo, w wydarzeniu panelowym dotyczącym promocji wydarzeń kulturalnych i sportowych, udział wziął przewodniczący Rady Głównej PKSN, Grzegorz Kita.

Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich był również obecny na targach fitness FIWE – Fitness Trade Show, które miały miejsce we wrześniu w Warszawie, nad którymi także miał możliwość objęcia patronatu honorowego.

– Angażujemy się w szereg inicjatyw promocyjnych dot. dyscyplin nieolimpijskich. Promujemy je także w miejscach nieoczywistych. Na Forum Samorządowym, staraliśmy się skierować uwagę przedstawicieli miast, gmin czy powiatów na różnorodność dyscyplin i klubów na ich terenie. Na to jak wartościową są ofertą dla mieszkańców w każdym wieku. Ale nie promujemy tylko sportu. Promujemy kulturę fizyczną, zdrowy styl życia i wszelkie aktywności sportowo-ruchowe – mówi Grzegorz Kita, przewodniczący Rady Głównej PKSN.

Kolejnym ciekawym wydarzeniem PKSN-u było zorganizowanie Miasteczka Sportów Nieolimpijskich na Polach Marsowych we Wrocławiu. Podczas tego eventu 15 sportów PKSN aktywnie promowało swoje dyscypliny organizując pokazy i warsztaty zarówno dla najmłodszych jak i dla dorosłych.

Należy również dodać, że PKSN nawiązał współpracę z Polskim Komitetem Parolimpijskim oraz Olimpiadami Specjalnymi Polska celem podejmowania wspólnych rozwiązań organizacyjnych i prawnych dla reprezentowanych środowisk sportowych jak i organizacji wspólnych wydarzeń sportowych czy akcji społecznych.