Z kraju 12 grudnia 2018

Polski Związek Koszykówki stawia na innowacje

W pierwszym kwartale 2019 roku PZKosz wdroży nowy system informatyczny, służący do nadzoru procesu szkolenia zarówno w reprezentacjach, jak i klubach.


Mowa o ProTrainUp, dzięki któremu Polski Związek Koszykówki może dostarczać materiały, kontrolować procesu szkolenia oraz identyfikować talenty na podstawie danych statystycznych znajdujących się w systemie. Kluby zyskają narzędzie do stałego monitorowania pracy trenera, kontroli rozwoju zawodników, identyfikacji talentów oraz kreowania wewnętrznego klubowego systemu szkolenia. Dzięki pełnej digitalizacji materiałów i danych, zbędnym będzie wykorzystywania papierowych dzienników i materiałów.

– Taki system, dostarczający wielu danych statystycznych, jest dla Związku niezwykle ważnym rozwiązaniem, który ułatwi monitorowanie rozwoju nowych talentów – mówi Radosław Piesiewicz, prezes PZKosz. – Wdrożyliśmy system ESOR, dla usprawnienia prowadzenia rozgrywek, teraz czas przekazać trenerom narzędzie wspierające ich codzienną pracę.

W ramach współpracy firma ProTrainUp przekaże bezpłatny dostępu do systemu ProTrainUp 3.0 na licencji PRO dla wszystkich trenerów i zawodników reprezentacji od 2019 do 2023 r. Wszyscy trenerzy posiadający licencję PZKosz otrzymają 90-dniową wersję programu do wideo analizy SportLiveTag. Związek otrzyma 200 licencji wieczystych na program SportLiveTag. W ramach umowy wszystkie kluby posiadające licencje PZKosz otrzymują 50% zniżki miesięcznie za dostęp do systemu ProTrainUp 3.0.

Rozpoczęta współpraca dotyczyć będzie także uczestników Szkoły Trenerów PZKosz – trenerzy otrzymają dostęp do ProTrainUp 3.0 na okres trwania kursu. PZKosz z poziomu konta organizacji ma możliwość zarządzania danymi kursantów, takimi jak ich adresy e-mail, loginy i hasła. Co więcej, osoby koordynujące kursy, za pośrednictwem systemu, otrzymają możliwość przekazywania materiałów szkoleniowych, zestawień ćwiczeń oraz plików. Po zakończonym kursie trener będzie miał możliwość korzystania z otrzymanego na kursie konta.