Z kraju 19 września 2018

ENEL-MED wchodzi w koszykówkę

Placówki medyczne ENEL-MED obejmą opieką medyczną zawodników i zawodniczki rozgrywek Energa Basket Ligi i Energa Basket Ligi Kobiet.


– Ligi to tylko jeden z elementów współpracy z ENEL-MED, opieką zostaną objęci także sędziowie i komisarze. Tak kompleksowej współpracy w polskim sporcie jeszcze nie było. – twierdzi prezes Energa Basket Ligi, Radosław Piesiewicz.

 
W ramach porozumienia, medyczny partner lig ma przekazać 550 pakietów, które rozdysponowane zostaną między wszystkie kluby rozgrywek. 
 
– Każdy klub ligi męskiej i żeńskiej otrzyma po 14 pakietów medycznych, sportowcy będą mogli korzystać z profilaktycznych wizyt u lekarzy, ale w związku z tym, że jako liga patrzymy szerzej, pakiety medyczne trafią także do komisarzy, sędziów zawodowej Energa Basket Ligi mężczyzn i kobiet oraz prezesów Okręgowych Związków Koszykówki. – komentuje Piesiewicz.
 
Umowa od początku 2019 roku obejmie również Polski Związek Koszykówki. – Zdrowie reprezentantów Polski jest dla nas najważniejsze, dlatego, że kontuzje niejednokrotnie miały wpływ na wyniki sportowe, a chcemy wyeliminować wszystkie czynniki niesportowe i skupić się na szkoleniu najlepszych. Zawodnicy w klinikach ENEL-SPORT będą przechodzić badania profilaktyczne, a do naszej dyspozycji będą specjaliści, którym ufamy i możemy powierzyć opiekę nad sportowcami. Ta umowa jest dla nas niezwykle ważna, bo jeszcze bardziej uwiarygadnia PZKosz jako związek, który dba o zawodników nie tylko w trakcie zgrupowań, ale przez cały rok. – mówi Grzegorz Bachański, prezes PZKosz.