Z kraju 26 września 2017

Zmiany w Ekstraklasie S.A.

Odbyło się coroczne zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Ekstraklasy S.A. Podsumowano sezon 2016/17. Wybrano także nowy skład rady nadzorczej.


Jednomyślne absolutorium z pełnionych funkcji w minionym roku obrotowym otrzymał zarząd spółki – Dariusz Marzec (prezes zarządu), Marcin Animucki (wiceprezes zarządu) oraz Jacek Bednarz (członek zarządu).

Zatwierdzono także sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz Grupy Kapitałowej Ekstraklasa za ubiegły rok obrotowy. Ekstraklasa S.A. zanotowała w tym czasie najwyższe w swojej historii przychody, które wyniosły blisko 173,5 mln złotych. Jest to kwota o 4,5 mln wyższa niż w ubiegłym roku. Wzrosły także przychody skonsolidowane Grupy Kapitałowej (z uwzględnieniem przychodów spółki – córki Ekstraklasa Live Park). Wyniosły one 199 milionów złotych, a więc o 4 miliony więcej niż rok wcześniej.

W ramach przychodów wyszczególnić można m.in. wpływy pochodzące od partnerów i sponsorów. W ubiegłym sezonie zamknęły się one w kwocie 23,9 mln złotych, czyli wzrosły o 5,5 mln w porównaniu do sezonu 2015/16. Udało się to osiągnąć dzięki pozyskaniu partnera tytularnego, którym została marka LOTTO. Przychody wzrosły również dzięki nowym kontraktom z partnerami Ekstraklasy: OSHEE, O-BY-OSHEE oraz marką Henryk Kania. Sprzedano także licencję firmie SEGA wydającej grę Football Manager.

Równolegle wzrosły przychody z tytułu sprzedaży wyłącznych praw mediowych dla partnerów rozgrywek realizujących transmisje i relacje w oficjalnych kanałach medialnych. Łączne przychody z tego tytułu wyniosły 152,4 mln złotych i były o 2,8 mln wyższe w porównaniu do poprzedniego sezonu.

Tak wysokie przychody spółki pozwoliły na znaczny wzrost wypłat wynagrodzeń dla akcjonariuszy, które stanowią ok. 88% całkowitych rozchodów spółki. Pierwszy raz w historii zwiększono w trakcie sezonu pulę środków dla klubów Ekstraklasy, dzięki czemu łącznie wypłacono 145,2 mln złotych. To o 8,2 mln złotych więcej niż w poprzednim okresie rozrachunkowym.

Rekordy zanotowano również w pozostałych obszarach działalności spółki. Frekwencja na stadionach na koniec sezonu zamknęła się w liczbie 2 845 707. Stanowi to wzrost o 5,8% w stosunku do poprzedniego sezonu. Zwiększyła się także oglądalność telewizyjna meczów. Łączna widownia na antenach Canal+ (w tym online), Eurosportu oraz TVP wyniosła 37,5 mln widzów. To o 4,8 mln więcej niż w sezonie 2015/16.

Powołano także na nową, roczną kadencję radę nadzorczą spółki. W jej skład automatycznie weszli reprezentanci czterech najlepszych klubów minionego sezonu:
• Jarosław Jankowski (Legia Warszawa)
• Cezary Kulesza (Jagiellonia Białystok)
• Karol Klimczak (Lech Poznań)
• Maciej Bałaziński (Lechia Gdańsk)

Ponadto dwóch członków rady zostało wybranych przez pozostałych 12 klubów. Są to:
• Krzysztof Zając (Korona Kielce)
• Jarosław Mroczek (Pogoń Szczecin)

W składzie rady, jako przedstawiciel Polskiego Związku Piłki Nożnej, znalazł się prezes PZPN, Zbigniew Boniek.

Członkowie rady spośród jej składu wyłonili przewodniczącego – Karola Klimczaka oraz wiceprzewodniczącego – Cezarego Kuleszę. Wybrano także sekretarza rady – Macieja Bałazińskiego.

– Liczymy na nowe otwarcie w działalności spółki Ekstraklasa S.A. Chcemy bardziej dynamicznie i sprawnie realizować zadania stawiane przed spółką. Postawimy mocno na dobrą współpracę z PZPN, by jak najlepiej realizować cele statutowe spółki – powiedział tuż po wyborze Klimczak.