Artykuły
Koszty uzyskania przychodu dla zawodników MMA
21. grudnia 2019
autor: MMAbiznes.pl
źródło: System Informacji Podatkowej
Wydatki związane z przygotowaniami do starć w świecie sportów walki bywają bardzo duże.


Pytanie zatem czy zawodnicy mogą te wydatki traktować jako koszty i uwzględniać je w rozliczeniu z fiskusem, jeśli prowadzą w tym zakresie działalność gospodarczą? W takiej właśnie sprawie złożył zapytanie do administracji skarbowej zawodnik MMA, podwójny mistrz jednej z polskich organizacji.

Czy zatem wydatki m.in. na: masażystów, lekarzy, rehabilitantów, suplementy diety, odzież sportową, akcesoria sportowe, karnety na siłownię, baseny, saunę, kriokomorę, gabinety odnowy biologicznej, leki i środki medyczne, fryzjerów, stylistów mogą stanowić koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z interpretacją skarbówki takie podejście do tematu jest jak najbardziej uzasadnione i zawodnik może wyżej wymienione wydatki wpisać w koszty.

MMAbiznes.pl przedstawił  pełny wpis dotyczący zarówno zapytania zawodnika, jak i interpretacji jaką możemy przeczytać w dokumentach Ministerstwa Finansów:

Wnioskodawca zawodowo zajmuje się sportem walki MMA (z ang. mixed martial arts, mieszane sztuki walki). Jest …. ….. organizacji Y. Obecnie jest na etapie przygotowań do obrony pasa mistrzowskiego. Zwycięstwo pozwoli Wnioskodawcy na przejście do jednej z największych na świecie federacji. Relacje z walk Wnioskodawcy są transmitowane przez telewizje ogólnotematyczne jak i sportowe, a także telewizje internetowe. Osiągnięcie podwójnego mistrzostwa sprawiło, że stał się On osobą rozpoznawalną publicznie, zapraszaną do mediów w celu udzielenia wywiadów, komentarzy sportowych, a także zapraszaną na różnego rodzaju gale sportowe. Wnioskodawca zaczął otrzymywać od producentów propozycje reklamowania odzieży, suplementów żywieniowych, wyposażenia sportowego, biżuterii, zegarków, kosmetyków.

W związku z tym, że Jego kariera zawodowa w dziedzinie sportu zaczęła się dynamicznie rozwijać, w 2019 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. Wnioskodawca w ramach swojej działalności gospodarczej wykonuje zawodowo sporty walki, świadczy usługi reklamowe i modelingowe, a także jest uczestnikiem gal sportowych (wydarzenia sportowe). Czynności te klasyfikowane są pod następującymi symbolami PKD:

93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem.

58.19.Z – pozostałe usługi związane z działalnością wydawniczą.

73.11.Z – usługi reklamowe świadczone przez agencje reklamowe.

85.11.Z – usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

90.01.Z – usługi artystów i wykonawców.

93.11.Z – usługi związane z działalnością obiektów sportowych.

Wnioskodawca zaznacza, że przeważającą, główną i najważniejszą Jego działalnością jest zawodowe uprawianie sportów walki i to ono „generuje” pozostałe rodzaje działalności gospodarczej takie jak marketing, modeling itd. To dzięki walkom sportowym jest zainteresowanie producentów, mediów i opinii publicznej osobą Wnioskodawcy i usługami, które świadczy.

By móc uprawiać ten sport podpisał umowę z federacją Y, która to reguluje zawodowe walki. Z zapisów umowy wynika, że Y wskazuje Wnioskodawcy przeciwnika oraz miejsce i czas walki. Dodatkowo jest On zobowiązany do stawienia się na oficjalne ważenie zawodników oraz
do brania udziału w wydarzeniach sportowych przed i po walce takich jak: konferencje prasowe, treningi medialne, wywiady, media day, które są związane z daną walką. We wszystkich innych aspektach takich jak: przygotowania do walki, treningi, dieta, badania lekarskie, odnowa biologiczna itp. decyduje tylko i wyłącznie Wnioskodawca, to On ponosi koszty ubezpieczenia m.in.: NNW, dietetyków, masażystów, lekarzy – opieki medycznej, wyposażenia sportowego, suplementów żywieniowych, kriokomór, saun, basenów, solariów, siłowni, gabinetów odnowy biologicznej, leków, odzieży sportowej, rehabilitantów, trenerów, menedżera, księgowego, specjalistycznej diety sportowej. Umowa z federacją Y wyraźnie wskazuje, że koszty badań lekarskich oraz testów pokrywa Wnioskodawca, w szczególności: Hepatitis B, Hepatitis C, HIV oraz ogólne badania krwi.

Działalności gospodarczej Wnioskodawcy w dziedzinie sportu towarzyszy nie tylko ponoszenie znaczących wydatków finansowych, ale również niezmiernie ważna jest dyscyplina w życiu codziennym. By organizm zniósł tak potworny wysiłek fizyczny i psychiczny jaki ma miejsce podczas walki na ringu, Wnioskodawca jest zmuszony w sposób ciągły, zorganizowany i nieustanny prowadzić treningi sportowe. W Jego przypadku od poniedziałku do soboty od 4 do 5 godzin dziennie, odbywa dwa treningi ranny i wieczorny. W przerwie między nimi poddaje się zabiegom fizjoterapeutycznym, rehabilitacji sportowej oraz innym wymaganym w danym dniu zabiegom (np. lasery regenerujące, magnetroniki, kriokomory, plastrowanie mięśni itd.). Ponieważ w sportach walki najczęściej stosuje się kategorie wagowe Wnioskodawca jest też pod ścisłym nadzorem dietetyka. Jak każdy sportowiec prowadzi książeczkę zdrowia sportowca.

Ze względu na medialną popularność tego sportu niezmiernie istotną sprawą jest dbanie o wygląd zewnętrzny (transmisje, wywiady, gale sportowe). To powoduje, że Wnioskodawca musi korzystać z usług zawodowych fryzjerów, kosmetyczek, makijażystów, stylistów, a w przypadku poważnych uszkodzeń ciała, np. złamanie nosa, zmiażdżenie lub naderwanie małżowiny usznej z chirurgii estetycznej.


Wszelkie ryzyko odniesienia przejściowych lub trwałych obrażeń fizycznych i psychicznych spoczywa na Wnioskodawcy. Dodatkowo niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania określonego w umowie powoduje naliczenie kary umownej i grozi zerwaniem umowy. Wykonując zawodowe walki ponosi ryzyko gospodarcze. Przegrana walka oznacza nie tylko mniejsze wynagrodzenie od federacji Y, ale także utratę ofert lub pogorszenie warunków umów na usługi reklamowe, marketingowe i modelingowe. Posiadanie tytułu mistrza w danej dziedzinie sportu, wygrywanie walk ma kapitalne znaczenie i rzutuje na generowane zyski nie tylko z samej działalności sportowej, ale też pozostałych czynności gospodarczych.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że ma nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w myśl art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest opodatkowany za zasadach ogólnych zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W swojej działalności gospodarczej prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Umowa z federacją Y zobowiązuje Wnioskodawcę do:
  • stoczenia walki z przeciwnikiem wskazanym przez Y,
  • przybycia dzień przed każdą galą, na której Y wyznaczył Jemu walkę, na oficjalne ważenie, które odbędzie się w miejscu wskazanym przez Y wraz z aktualną książeczką zdrowia sportowca i wykupionym obowiązkowym ubezpieczeniem NNW (na czas trwania Gali),
  • korzystania (w trakcie nagrywania materiałów promocyjnych, ważenia zawodników, treningu medialnego, wejścia na ring, walki, wywiadów po walce jak i w trakcie jakichkolwiek wydarzeń związanych z Galą Y) z odzieży otrzymanej od Y,
  • promowania Gali i Y poprzez systematyczne umieszczanie informacji o Gali (plakat, newsy) na swoich portalach społecznościowych i swoich stronach internetowych w czasie obowiązywania umowy z Y,
  • przybycia i uczestniczenia w nagrywanych materiałach promujących Galę oraz do wzięcia udziału w media treningu, oficjalnym ważeniu i uczestniczenia w konferencji prasowej,
  • przedstawienia Y badań lekarskich: Hepatitis B, Hepatitis C, HIV i ogólne badanie krwi, stwierdzające Jego zdolność do wzięcia udziału w walce. Wszystkie koszty badań lekarskich oraz testów pokrywa Wnioskodawca.
Wnioskodawca ma prawo do swojego wizerunku i tym prawem rozporządza. W ramach umowy z Y udzielił zgody na korzystanie z Jego wizerunku w ramach umowy jaką zawarł z Y. Tylko i wyłącznie On ponosi pełne ryzyko gospodarcze. To Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultaty czynności, o których mowa we wniosku oraz ich wykonanie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

  1. Czy przychody z uprawiania sportów walki można zakwalifikować do źródła przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej określonej w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
  2. Czy wydatki m.in. na: masażystów, lekarzy, rehabilitantów, suplementy diety, odzież sportową, akcesoria sportowe, karnety na siłownię, baseny, saunę, kriokomorę, gabinety odnowy biologicznej, leki i środki medyczne, fryzjerów, stylistów mogą stanowić koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2, natomiast w zakresie pytania nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki m.in. na: masażystów, lekarzy, rehabilitantów, suplementy diety, odzież sportową, akcesoria sportowe, karnety na siłownię, baseny, saunę, kriokomorę. gabinety odnowy biologicznej, leki i środki medyczne, trenerów, fryzjerów, stylistów stanowią koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.).

Uzasadnienie:

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wspomniane wydatki spełniają to kryterium, wpływają bowiem bezpośrednio na utrzymanie odpowiedniego stanu zdrowia i kondycji fizycznej, a co za tym idzie na osiągane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu uprawiania sportu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22 marca 2013 r., nr IBPBI/1/415-237/13/AP, IBPBI/1/415-259/13/AP uznał: „W odniesieniu do wydatków poniesionych na zakup suplementów diety i odżywek dla sportowców zauważyć należy, iż jeżeli bezpośrednim celem ich poniesienia jest możliwość dobrego przygotowania fizycznego do zajęć prowadzonych (…) w ramach działalności gospodarczej oraz regeneracja sił potrzebnych do prowadzenia kolejnych zajęć w ramach tej działalności, to wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Powyżej wskazane wydatki wpływają bezpośrednio na utrzymanie wysokiej sprawności fizycznej (…) oraz odpowiedniego stanu zdrowia.”

Również wydatki na siłownię, basen lub treningi sztuk walki, w ocenie Wnioskodawcy, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Możliwość zakwalifikowania tego typu wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest uzasadniona tym, że zostały poniesione w celach związanych z osiągnięciem przychodu, to jest odbycia walki MMA w wyznaczonym terminie przez organizatorów federacji Y.

Powyższe rozumowanie znajduje potwierdzenie, zdaniem Wnioskodawcy, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 marca 2010 r., nr IPPB1/415-17/10-2/AM, dotyczącej osób zajmujących się usługami ochroniarskimi. Czytamy, że specyfika tego typu działalności „pozwala na uznanie wydatków ponoszonych na basen, siłownię i sporty walk mających na celu utrzymanie dobrej kondycji fizycznej (…) do kosztów działalności gospodarczej”.

Zatem w specyficznych zawodach, gdzie wymagana jest wysoka kondycja fizyczna, tego typu wydatki znajdują możliwość zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu.

Jak Wnioskodawca zaznaczał w opisie stanu faktycznego, swoje treningi odbywa rano i wieczorem. Pomiędzy nimi poddaje się zabiegom krioterapii, magnetornika, naświetlaniu laserowemu, masażom podnoszącym wydajność mięśni i poprawiających ich regenerację, a także innym zabiegom podnoszącym wydajność organizmu (odnowa biologiczna). Przy zabiegach stosowane są leki, specjalistyczne bandaże, opaski, plastry oraz inne środki medyczne, pozwalające walczyć z kontuzjami odniesionymi podczas treningów.

Bazując na wyżej przytoczonych interpretacjach Wnioskodawca uważa, że również i te wydatki spełniają przesłanki uznania ich za koszt uzyskania przychodu. Zabiegi te są ściśle zaplanowane na równi z treningami fizycznymi i służą przygotowaniom pod konkretną walkę.

Przed i po walce na ringu Wnioskodawca udziela wywiadów telewizyjnych, bierze udział w konferencjach prasowych, publicznym ważeniu. To podczas tych wydarzeń Jego potencjalni klienci podejmują decyzje o nawiązaniu z Nim współpracy (modeling, reklama, marketing). Dlatego niezmiernie ważną kwestią jest wizerunkowe przygotowanie się poprzez skorzystanie z usług zawodowych fryzjerów, makijażystów i stylistów. Wnioskodawca uważa, że i w tej kategorii kosztowej jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Celem Wnioskodawcy jest nawiązanie współpracy w celu osiągnięcia przychodu.

Również w wydatkach związanych z zakupem odzieży sportowej Wnioskodawca widzi możliwość zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu. Jego treningi odbywają się m.in. w obiektach sportowych gdzie wymaga się odpowiedniego obuwia, spodni oraz górnego nakrycia – typu dresy, krótkie spodnie, odzież termoaktywna, kurtki typu „wiatrówka” itp. Intensywność sportów walki powoduje, że żywotność odzieży jest znacząco skrócona i niejednokrotnie bywa tak, że w toku walki, np. spodnie już podczas pierwszego użycia ulegają całkowitemu zniszczeniu.


Reasumując, Wnioskodawca uważa, że wydatki m.in. na: masażystów, lekarzy, rehabilitantów, suplementy diety, odzież sportową, akcesoria sportowe, karnety na siłownię, baseny, saunę, kriokomorę, gabinety odnowy biologicznej, leki i środki medyczne, fryzjerów, stylistów w Jego przypadku mogą stanowić koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie kosztów uzyskania przychodów (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. 
powrót » do góry » drukuj wyślij link komentarze (0) dodaj komentarz
© 2010-2020 SPORTMARKETING.PL. All rights reserved.